Επαναλειτουργία σχολείου μετά τις διακοπές Πάσχα

  • Εκτύπωση

Πληροφορούμε όλους τους μαθητές και γονείς ότι το Ελληνικό σχολείο Nottingham ανοίγει μετά τις διακοπές του Αγγλικού Πάσχα, το Σάββατο 13/04/2013.