1. Εσωτερική αξιολόγηση

Κάθε τρίμηνο διενεργούνται τεστ αξιολόγησης σε όλες οι τάξεις του σχολείου μας.  Η βαθμολογία των μαθητών στα τεστ, ο βαθμός συμμετοχής τους στο μάθημα και στις άλλες δραστηριότητες του σχολείου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς και το ήθος που επιδεικνύουν στο χώρο του σχολείου γενικότερα, λαμβάνεται υπόψη στην συνολική επίδοση των μαθητών.  Αυτή καταγράφεται στους ελέγχους προόδου που παραδίνονται κάθε τρίμηνο στους γονείς των μαθητών.   

Στο τέλος κάθε χρονιάς απονέμεται τίτλος προόδου σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές εγγράφονται στην επόμενη τάξη.

Σε ειδική τελετή επίσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς, απονέμονται βραβεία για τον καλύτερο μαθητή κάθε τάξης όπως αυτοί προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς τους. 

Στην ίδια τελετή βραβεύεται ο καλύτερος μαθητής όλου του σχολείου όπως αποφασίζεται από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.  

2. Εξωτερική αξιολόγηση

Οι μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε παν-βρετανικές εξετάσεις σε επίπεδο GCSE και A Level καθώς η ελληνική γλώσσα συμπεριλαμβάνεται στο Βρετανικό αναλυτικό πρόγραμμα των ξένων γλωσσών.

Το σχολείο μας είναι Εξεταστικό Κέντρο, επίσημα αναγνωρισμένο από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό EDEXCEL.  Ο αριθμός του εξεταστικού μας κέντρου είναι 28357. 

Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριμένοι τίτλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσοδο των μαθητών στα βρετανικά πανεπιστήμια σε συνδυασμό βέβαια με την απόδοση τους στο κανονικό τους ημερήσιο αγγλικό σχολείο.