Το σχολείο μας είναι μέλος του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ιεράς αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας. 

Είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας (ΥΠΕΠΘ) και από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, και επιχορηγείται με έναν εκπαιδευτικό μέλος και διδακτικό υλικό από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ).  

Τέλος το σχολείο μας είναι αναγνωρισμένο από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου του Nottingham, απ’ όπου επιθεωρείται και ελέγχεται κάθε χρόνο.  Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων είναι σχεδόν πάντα άριστες αποδεικνύοντας έτσι την άριστη λειτουργία του σχολείου μας.