Το σχολείο μας όπως προαναφέρθηκε είναι μέλος του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ιεράς αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας. 

Είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας (ΥΠΕΠΘ) και επιχορηγείται με έναν εκπαιδευτικό μέλος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής και διδακτικό υλικό.  

Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και επιχορηγείται με βιβλία και άλλο διδακτικό υλικό.  

Τέλος το σχολείο μας είναι αναγνωρισμένο και επιχορηγείται κάθε χρόνο από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου του Nottingham, απ’ όπου επιθεωρείται και ελέγχεται επίσης κάθε χρόνο.  Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων είναι σχεδόν πάντα άριστες αποδεικνύοντας έτσι την άριστη λειτουργία του σχολείου μας. 

Παρόλα αυτά λόγω των αυξημένων εξόδων λειτουργίας του σχολείου υπάρχουν κάποια δίδακτρα.  Αυτά είναι £95 το τρίμηνο ανά μαθητή.  Για πολυμελείς οικογένειες υπάρχει έκπτωση.