Διδάσκουν  επτά (7) εκπαιδευτικοί ένας εκ των οποίων είναι χοροδιδάσκαλος. Όλοι είναι ωρομίσθιοι και προσλαμβάνονται από την σχολική επιτροπή του σχολείου μας για το Σάββατο μόνο.  Ο διευθυντής του σχολείου λειτουργεί και τις τάξεις ενηλίκων.

Θέσεις εργασίας

Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα ζητούν πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαν να απασχοληθούν στο σχολείο μας θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε για τα εξής:

Όπως φαίνεται από το πρόγραμμα μας και περιγράφεται και από τους σκοπούς μας το σχολείο μας είναι παροικιακό και συμπληρωματικό.  Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κανονικό ημερήσιο σχολείο των μαθητών.  Ως εκ τούτου δεν προσφέρεται για μόνιμη-καθημερινή εργασία εκπαιδευτικών μιας και έχει περισσότερο τον χαρακτήρα της μερικής απασχόλησης και/ή εθελοντικής εργασίας.