Το σχολείο ιδρύθηκε το 1970 από γονείς-μέλη της Ελληνικής-Ορθόδοξης κοινότητας του Νόττινχγαμ και φέρει το όνομα του ναού της κοινότητας μας.  Για 25 ολόκληρα χρόνια πρόεδρος της σχολικής επιτροπής ήταν ο αείμνηστος Γεώργιος Αντύπα.  Επί των ημερών του (1990) το σχολείο αναγνωρίστηκε από τον Δήμο του Νόττινγχαμ και άρχισε η χρηματοδότηση του από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου.  Το 1998 αναγνωρίστηκε σαν επίσημο εξεταστικό κέντρο μέσω του εκπαιδευτικού οργανισμού EDEXCEL.

Greek Orthodox Church of Nottingham & George Antippa