Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του ελληνικού σχολείου είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας των μικρών μαθητών μέσα από τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού βοηθώντας τους έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την αυτογνωσία τους και την αυτοεκτίμησή τους.   

Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στους σκοπούς του ελληνικού σχολείου είναι:

  1. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας καθώς και η διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης θρησκείας
  2. Η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των ελληνικής καταγωγής μαθητών μας
  3. Η προετοιμασία τους ώστε να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη ζωή και τις δραστηριότητες των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Greek School of Nottingham 2019-20

Για όσους δεν είναι ελληνικής καταγωγής αλλά φοιτούν στο σχολείο μας είτε από απλό ενδιαφέρον είτε λόγω σχέσης με άτομα ελληνικής καταγωγής ο σκοπός του σχολείου είναι η γνωριμίας τους με τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις μέσα από την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς του σχολείου μπορείτε να δείτε το StatementofAims όπως έχει κατατεθεί στην Διεύθυνση Παροικιακής Εκπαίδευσης του Δήμου Νόττινχαμ.