Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τους κανονισμούς και τις πολιτικές του Σχολείου σε μορφή pdf. Θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat που μπορείτε να βρείτε εδώ.