(Τα προγράμματα είναι σε μορφη pdf. Θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.)