Κανονισμοί

Κανονισμοί Σχολείου και έγγραφα σχολείου (στα Αγγλικά)

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τους κανονισμούς και τις πολιτικές του Σχολείου σε μορφή pdf. Θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat που μπορείτε να βρείτε εδώ.